Albert Camus - człowiek buntu

Albert Camus - człowiek buntu

Dokument 2020Powyżej 12 lat

Przeciętny polski czytelnik zna prozę Camusa ze szkoły, gdyż „Dżuma” od lat jest na liście lektur. I zwykle na tym kontakt z twórczością noblisty się kończy