Automania

Dokument, Niemcy, 2021ParentalRating.KRRIT.rating3HD
Dostępne ponad 3 miesiące

To będzie historia miłosna – opowieść o trwającej ponad sto lat relacji pomiędzy ludźmi a samochodami, które uczyniły nas szybkimi i wolnymi. Ale też o postępie, za sprawą którego ludzkość dojechała tam, gdzie znajduje się obecnie. Czy jednak jest to dobre miejsce?