Królowa Wiktoria - miłość, strata, władza

Sezon
Historia, Wielka BrytaniaPowyżej 12 lat

Przekrojowa biografia władczyni, od której imienia nazwano wielce pomyślną dla jej kraju epokę. 63 lata panowania królowej Wiktorii przypadły na czas, gdy Wielka Brytania była supermocarstwem - kolonialną, polityczną i gospodarczą potęgą niemającą sobie równych. Jednak uważana za ucieleśnienie konserwatywnych wartości Wiktoria to postać bardziej skomplikowana, niż zwykło się uważać.

Odcinki