Lady Sapiens

Dokument, Francja, 2020ParentalRating.KRRIT.rating3HD
Dostępne ponad 3 miesiące

Mężczyzna polujący na mamuty i kobieta warząca strawę na ognisku, otoczona wianuszkiem dzieci. Taki obraz życia w czasach prehistorycznych pokutuje w masowej wyobraźni od XIX wieku. Najnowsze odkrycia archeologiczne przeczą temu patriarchalnemu wyobrażeniu. Autorzy filmu połączyli elementy virtual reality, gry komputerowej i dokumentu, by opowiedzieć o Lady Sapiens – kobiecie z epoki kamienia.