Polska z góry - Łużyce Górne -skrót

Dokument, Polska, 2019ParentalRating.KRRIT.rating1HD
Dostępne ponad 3 miesiące

Rozstrzygnięcia II Wojny Światowej sprawiły, że po raz pierwszy od tysiąclecia obszar Górny Łużyc znalazł się w granicach Polski. Bogaty w zasoby mineralne, piękny krajobrazowo zakątek Europy posiadał jednak już własny, aspirujący naród, język i wielowiekową kulturę ziem pogranicza. Od Kwisy do Nysy Łużyckiej, od Borów Dolnośląskich po łagodne wzniesienia Izerów,