La Brea
La Brea
Serial science fictionPowyżej 16 lat

W Los Angeles powstaje zapadlisko, które powiększa się i wchłania mieszkańców metropolii. W świecie, który przypomina rzeczywistość rodem z "Parku Jurajskiego", muszą oni stoczyć walkę o życie.